KEZDŐLAP
ÚJDONSÁGOK
KÖNYVEINK
MEGRENDELÉS
ELÉRHETŐSÉGÜNK
E-MAIL
ADATVÉDELEM
 
     
    ENGLISH >>>

Gilgames
Zászlós Levente új fordítása


A fordító kísérő tanulmányával:
A kitörés pszichózisa
A Gilgames-eposz mélyrétegeiről


2004
ISBN 963 9387 13 4
B/5, 88 oldal
Ára: 1880 Ft

 ... Kicsoda Gilgames? A királytáblák szerint a vízözön utáni első uruki dinasztia ötödik tagja, százhuszonhat évig uralkodott. Előtte Dumuzi száz évig ült a trónuson, s Lugalbanda, a nagyapa ezerkétszáz évig! Ur-Nungal, Gilgames fia már csak harminc évet kapott az égiektől, s ettől kezdve a számok már belü1 maradnak a realitás határain. A legendák és a mítoszok születésének kora ez; a történelmi és régészeti kutatások ködlámpái inkább csak sejtetik, mint igazolják az események és személyek történetiségét...
 ... A mítosz lényegét tekintve nem történet, hanem a világ értelmezése, a társadalmi tudat megjelenítője. Egyet kell tehát értenünk Kodolányi János azon vélekedésével, hogy a mítoszokat jelentésükben és nem isteni és félisteni alakjaik antropomorf voltában kell értelmezni". Ám értjük-e a régieket? Tudjuk-e a szimbólumaikban rejlő kódolt üzeneteket értelmezni s föltárni az archaikus lélek mélyrétegeit?