KEZDŐLAP
ÚJDONSÁGOK
KÖNYVEINK
MEGRENDELÉS
ELÉRHETŐSÉGÜNK
E-MAIL
ADATVÉDELEM
 
     
    ENGLISH >>>

Új elmélethorizontok előtt


Varga Csaba

2004
ISBN 963 9387 10 X
A/5, 220 oldal
Ára: 1980 Ft

Tartalomjegyzék

 "Az igazi tudás káprázatos titok, de a titkok megértéséhez is tudás szükségeltetik, így egyaránt ijesztő, ha a titkok láthatatlanok és elfeledettek, és a tudások pedig nem kutatják a lényeges titkokat. A tudás gondolati szabadság is, hiszen a tudáskereső a végtelenbe tart végtelen úton."

 Varga Csaba az Egész filozófusa. Újkonzervatív gondolkodóként mindössze egy évtizede készül az átfogó metaelmélet megírására. Ez a könyv az előkészületek egyik szellemi dokumentuma, mellyel új tudományos és gondolkodói pozíciót vívott ki magának. Egyrészt új, mert a metaelmélet szükségképpen interdiszciplináris, másrészt szokatlan, mert nem okvetlenül fékez le a tudomány hagyományos határainál. Varga Csaba így az Új Tudomány egyik első hazai teoretikusa. Nem lehet egyetlen hagyományos szellemi-ideológiai skatulyába sem besorolni. Minden ízében új, nyelvileg is újat hozó, egyszerre kísérletező és integráló teoretikus, az ezredforduló utáni elméletalkotás jelentős gondolkodója.
 Varga Csaba szociológus könyve - tanulmányok és rövid reflexiók füzéreként - gyalogút a tegnapi és a mai létélmények feltárása és megértése, ugyanakkor átmenet is a régi és az új feltevések, új jövőképek között. A tegnapi és mai gondolati konstrukciók folyamatos levetése, egyben előkészület az új elmélete(ek) vagy egy átfogó metafilozófia felé. Elszánt készülődés ez, szerény - ám mozgásban tartó - eredményekkel. Új elmélethorizontok érzékelése, fokozott kíváncsisággal és állandó szellemi kontrollal.
 Az új tájékozódás alapgondolatát így foglalja össze bevezetőjében:
Eszünk ágában sincs - feltéve, ha ez minden esetben tudatosul - a korszellem okossága-butasága miatt saját szellemi szabadságunkat önként korlátozni. Kedves kortársak, hagyjatok békén minket - bármit gondolni! Persze, ha nem hagytok békén, akkor is ugyanazt tesszük.