KEZDŐLAP
ÚJDONSÁGOK
KÖNYVEINK
MEGRENDELÉS
ELÉRHETŐSÉGÜNK
E-MAIL
ADATVÉDELEM
 
     
    ENGLISH >>>

KÖNYVEINK

Gilgames
Zászlós Levente új fordítása
A fordító kísérő tanulmányával:
A kitörés pszichózisa (A Gilgames-eposz mélyrétegeiről)

Hulladékgazdálkodás
Szerkesztette: Zimler Tamás
Tanulmánygyűjtemény a hulladékgazdálkodás elméletéről és gyakorlati megoldásairól.
Elfogyott!

Új elmélethorizontok előtt
Varga Csaba
A metaelméleti kutatások első eredményei. Az Új Tudomány megjelenése Magyarországon.

Köldökcsillag a Pocakhegyen
Az anyaság mítosza
Gulyás Péter Pál
A szerző az ősegységet igyekszik tudományos igénnyel rekonstruálni, szórakoztató, olvasmányos időutazás keretében.

Árpád-házi Szent Erzsébet
Fényképek: Golarits István
Szöveg: Prokopp Mária
A fotóalbum 21 ország száz Szent Erzsébet-ábrázolását mutatja be magyar, német, olasz és angol nyelvű szöveggel és kísérő tanulmánnyal.

A pszichológia alapjai
Szerkesztette: Bernáth László, Révész György
Egyetemisták, főiskolások számára készült hiánypótló tankönyv.
Elfogyott!

TeX kezdőlépések
Bujdosó Gyöngyi, Fazekas Attila
Kézikönyv és tankönyv a TeX szövegszedő és -tördelő programhoz.

Fejlődéslélektan olvasókönyv
Szerkesztette: Bernáth László, Solymosi Katalin
Egyetemisták, főiskolások számára készült tankönyv.
Elfogyott!

Fotogrammetria
Karl Kraus
Egyetemi tankönyv, a távérzékelés hiánypótló szakkönyve.

A térélmény kultúrtörténete
Kállai János, Karádi Kázmér, Tényi Tamás
Tanulmány a térbeli tájékozódás pszichológiai szerepéről.
Elfogyott!

Cantio Nocturna Peregrini Aviumque
Makkai Ádám
Nyolcnyelvű verseskötet, filozofikus játék a fordítás, a nyelv lehetőségeivel.
Angol és német nyelvű kísérőtanulmánnyal.

Huszonegy tudós a huszonegyedik századról
Szerkesztette: Erdélyi András
Beszélgetések az ezredforduló jeles tudósaival. Angol nyelven is megjelent.

Az igazi Ibrinkó
Ignácz Rózsa
Illusztrált mesekönyv az erdélyi havasokban lakó tündérfiról.

Pontmindenség, igazi csillagászat
Ékes Ákos
Egy költő gondolatai az ezotériáról, az egyetemes tudásról, az összefüggésekről, a világképről.

Vissza vagy hova
Útkeresés a fenntarthatóság felé Magyarországon
Szerkesztette: Pálvölgyi Tamás, Nemes Csaba, Tamás Zsuzsanna
Tudósok, tanárok, környezetvédők, menedzserek, tisztségviselők tanulmányai a jobb közös jövőről.

Mó-Tao 365
Mózsi Ferenc
Illusztrált verseskötet.

My POEMpire − Mi uniVerso
Ferenc Mózsi
Angol és spanyol nyelvű verseskötet.

my song of songs 47 − énekem éneke 47
Mózsi Ferenc
Angol és magyar nyelvű verseskötet.

In Quest of the Miracle Stag
Szerkesztette: Makkai Ádám
A csodaszarvas nyomában − a magyar költészet angol nyelvű antológiája a 13. századtól a 20. századig, illusztrációkkal és tanulmányokkal.

Emlékszem, igen emlékszem
Marcello Mastroianni
A Mastroianniról készült, azonos című portréfilm szövege, szerkesztett formában.

Elhasznált, szegény magyarok
Fábián Gyula
Paraszti sorsok a magyar XX. századból.

Boldogasszony
A női szerep a magyar hitvilág tükrében
Falvay Károly
A magyarság ősi istenasszonyának bemutatása és a női szerepkör lélektani, kultúrtörténeti és világképi feldolgozása.
Elfogyott!

A vádlott
1950−1952
Ignácz Rózsa
Megrázó regény, társadalmi keresztmetszet a magyar 50-es évek elejéről.
Elfogyott!

Egyetem-begyetem
Tractatus psychologico illogicus
Szirmai Imre
Szatírikus látlelet a tudomány világának hierarchiájáról.

Bosznia és a Hercegovina
Útirajzok és tanulmányok
Asbóth János
Az 1887-ben megjelent mű válogatott kiadása, Vasas Géza kísérőtanulmányával és számos illusztrációval.

Aki napfényt arat
A modern Gandhi: M. S. Swaminathan
Erdélyi András
Interjúkötet a világhírű indiai tudóssal. Angol nyelven is megjelent.

Bécsi utazások
17-18. századi útinaplók
Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: S. Sárdi Margit
Magyarországi és erdélyi utazók beszámolói a korabeli bécsi életről, látványosságokról, uralkodókról és a bécsi magyar társaságról.