Vissza a nyitóoldalra
 
 
 
A KIADÓ
 
 
KÖNYVEINK
 
 
ÚJDONSÁGOK
 
 
ÉRDEKESSÉGEK
 
 
MEGRENDELÉS
 
 
E-MAIL
 
 
ELÉRHETŐSÉGÜNK
 
 
 
©TERTIA 2001
 
Látogatóink adatainak védelme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    ENGLISH >>>
       
       
  Tartalomjegyzék | Részletek            
   
BERNÁTH LÁSZLÓ - RÉVÉSZ
GYÖRGY (SZERK.):
A PSZICHOLÓGIA ALAPJAI
 
Ez az egyetemisták, főiskolások szá-
mára készült hiánypótló tankönyv a-
zért hasznos, mert friss, modern
szemléletű és szakmailag tisztessé-
ges, megbízható anyagot tartalmaz.
Másrészt előnyére válik, hogy túllép a
szokványos általános pszichológiai be-
vezetőkön, bár törzsanyagát az álta-
lános pszichológia klasszikus fejezetei
- figyelem, észlelés, emlékezet, képze-
let, gondolkodás, érzelem, motiváció -
alkotják.
 
Emellett átfogja a pszichológia mint
tudomány megszületésének előzmé-
nyeit és körülményeit, továbbá igen jó
jellemzést nyújt a XX. századot min-
tegy ötven éven át uraló, három nagy
iskoláról, a behaviorizmusról, az alak-
lélektanról és a pszichoanalízisről.
 
A mintegy harminc éve virágzó kognitív
pszichológiáról sem feledkezik meg a
könyv, amelyben korántsem szokvá-
nyos és igen jól orientáló témaként je-
lenik meg - a humánetológia részben
külön fejezetként -, részben az
  egyes fejezeteken belül. Mindezeket hasznosan egészítik ki a nem verbális és verbális
  kommunikációról, valamint a helyes nyelvhasználatról szóló fejezetek.
   
  A pszichológia alapjait évek óta használják tankönyvként az egyetemi és főiskolai pszi-
  chológia tanításhoz.
   
  ISBN 963 85866 2 1
  310 oldal, kötve, B/5
  A könyv bolti ára: 2980 Ft. ... ELFOGYOTT!!!
   
  |A kiadó|Könyveink|Újdonságok|Megrendelés|Elérhetőségünk|E-mail|
  |Nyitóoldal|