KEZDŐLAP
ÚJDONSÁGOK
KÖNYVEINK
MEGRENDELÉS
ELÉRHETŐSÉGÜNK
E-MAIL
ADATVÉDELEM
 
     
    ENGLISH >>>

IN QUEST OF THE MIRACLE STAG: THE POETRY OF HUNGARY AN ANTHOLOGY OF HUNGARIAN POETRY FROM THE 13TH CENTURY TO THE PRESENT IN ENGLISH TRANSLATION VOL. 1.

 
Bolti ára: 12800 Ft.


        Részletek

 Örömmel ajánljuk figyelmébe ezt a gyönyörű könyvet, amely a magyar költészet kincseit mutatja be a legkorábbi időktől a 20. századig. A kötet terjedelme 1210 oldal, 25 fametszet diszíti, melyeket Buday György készített ehhez a könyvhöz.
   Ez a kitűnően szerkesztett angol nyelvű válogatás egyedülálló a maga nemében. Szerkesztője Makkai Ádám a chicagói University of Illinois egyetem nyelvészprofesszora. Ő és munkatársai igyekeztek a lehető legtöbb információval segíteni az idegen nyelvű olvasókat.
   A Csodaszarvas monda ismertetése után a magyar nyelv sajátosságainak rövid ismertetése és a magyar hangok kiejtésének leírása előzi meg az érdemi részt, a versek bemutatását. Nyolc nagy fejezet tartalmazza a válogatott verseket:
 Az elsőben a NÉPKÖLTÉSZET KINCSEIBŐL olvashatunk, a második fejezet a KÖZÉPKORI EMLÉKEKBŐL válogat, a harmadik fejezet a 16-17. SZÁZAD ÉS A REFORMÁCIÓ költőié, a negyedik fejezet A KURUC KÖLTÉSZETÉ, az ötödikben találjuk A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK alkotóit, a hatodik fejezet a ROMANTIKUSOKÉ. A hetedik fejezet címe: KLASSZIKUS-MODERN MAGYAR KÖLTÉSZET, a nyolcadik fejezet a 20. SZÁZADBAN SZÜLETETT KLASSZIKUS KÖLTŐINK műveiből ad ízelítőt. A verstár Juhász Ferenc költeményével - A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából - zárul, a Csodaszarvas újból feltűnik, és az első kötet válogatása ezzel lezárul.
       A versek után egy 80 oldalas tanulmány olvasható a magyar költészetről Cs. Szabó László tollából. Az olvasó tájékozódását segítő történeti és irodalomtörténeti áttekintés élvezetes olvasmány. A függelékben közreadjuk a magyar Himnuszt az eredeti Erkel-kottával, és egy rövid értekezést a magyar verselésről. A versek bemutatását megelőzi egy-egy rövid irodalomtörténeti összefoglaló alkotóik életútjáról. Érdekesség, hogy néhány vers több változatban is szerepel az antológiában.   Például az Ómagyar Mária-siralom négy költő-fordítót is megihletett, s egyikük a verset   közép-angolra fordította. A kötetben található több mint 600 verset összesen 98 neves   fordító ültette át angolra.
 A CSODASZARVAS NYOMÁBAN első kötete méltó módon képviselhet bennünket bárhol a világon, és jó esélyünk van arra, hogy nem csak azoknak a barátainknak, rokonainknak, üzletfeleinknek okozunk vele kellemes meglepetést, akik már tudnak valamit a magyar irodalomról, kultúráról, hanem jó néhány olyan embernek is a nagyvilágban, akik csak az elterjedt közhelyekből vélnek ismerni bennünket.